Landsliðsstyrkur – reglur

Reglur afreksíþróttasviðs Borgarholtsskóla um veitingu landsliðsstyrks

1. Landsliðsstyrkur afreksíþróttasviðs Borgarholtsskóla er veittur tvisvar á ári þeim nemendum sem uppfylla neðangreind skilyrði.

2. Nemendi hefur áunnið sér styrk með því að hafa verið valin/-n til þátttöku í landsliðsverkefnum erlendis á vegum sérsambanda ÍSÍ eða sambærilegra erlendra sérsambanda. Styrkþegar skulu stunda nám við Borgarholtsskóla og vera skráðir í afreksíþróttasviðsáfanga á þeirri önn sem landsliðsverkefnið fer fram. Skilyrði til að hljóta styrk er að nemandi hafi uppfyllt samning sinn við afreksíþróttasviðið að fullu..
Styrktímabil skiptast sem hér segir:
a) Vegna vorannar – afhending styrkja fer fram í maí.
b) Vegna haustannar – afhending styrkja fer fram í janúar.

3. Til að koma til greina sem styrkþegi skal nemandi skila inn eftirfarandi gögnum: a) Staðfestingu á vali í landsliðshóp. b) Afriti af flugmiða.
Skil á umsókn fer fram rafrænt á þar til gerðu eyðublaði.

4. Einungis er veittur einn styrkur á hvern nemanda á önn, þótt nemandi hafi tekið þátt í fleiri verkefnum sem uppfylla ofangreind skilyrði.

Upphæð styrks getur numið allt að kr. 25.000,-.
Samanlögð hámarksupphæð styrkja á hverri önn er kr. 500.000,-